برلين - تظاهرات در دفاع ازمجاهدان ليبرتيشنبه، ۱۷ فروردين ۱۳۹۲ / ۰۶ آوريل ۲۰۱۳
تظاهرات بزرگ ايرانيان آزاده و حاميان مقاومت و اشرف و ساکنان ليبرتي در برلين
يادبود شهداي قهرمان فروغ اشرف و تظاهرات با شکوه در حمايت از بازگشت ساکنان ليبرتي به اشرف و محکوميت نقش خائنانه کوبلر در کشتار مجاهدان اشرفي
از ساعت ۱۲  تا ۱۵ روز شنبه  ۶ آوريل در برلين, تظاهرات بزرگ هواداران مجاهدين خلق برگزار گرديد. شرکت کنندگان در اين تظاهرات, ضمن بزرگداشت ياد ۳۶ اشرفي بخون خفته در حماسه خونين ۱۹ فروردين ۱۳۹۰, از خانم مرکل صدراعظم آلمان و گوئيدو وستروله وزيرخارجه اين کشور, خواستار دخالت فعال آلمان در تامين حفاظت ساکنان ليبرتي وبازگشت آنها به اشرف شدند.
آقاي کريستيان سيمرمن رئيس دفتر حقوق بشر برلين, ضمن بزرگداشت ياد شهدا و صديقين قهرمان اشرف و ليبرتي از حاضران خواست که به احترام آنها يکدقيقه کف بزنند, قبل از شروع راهپيمايي, سرهنگ وسلي مارتين از فرماندهان ارتش امريکا و فرمانده سابق حفاظت اشرف, اندي  ياوخ عضو هيئت رئيسه مجلس برلين, وکيل هويزلررئيس حقوق بشر کانون وکلاي برلين, سخنراني کرده و ضمن محکوم کردن نقش خائنانه کوبلر و همسرش بريتا واگنر(سفير آلمان در بغداد), خواستار تامين حفاظت ساکنان ليبرتي و بازگشت آنها به اشرف شدند.

در اين تظاهرات پيام خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت خطاب به تظاهرکنندگان, بزبان آلماني توسط خانم فرشته بلورچي نماينده شورايملي مقاومت در آلمان قرائت گرديد
اين تظاهرات از ميدان براندنبورگ برلين شروع شده و پس از عبور از مقابل مجلس فدرال آلمان در مقابل دفتر صدر اعظم آلمان بپايان رسيد. در بخش پاياني اين تظاهرات در مقابل دفتر صدراعظم آلمان, آقاي دکتر ويلکنز کشيش انساندوست واستاد دانشگاه و دکتر نادر تسليمي رئيس جامعه پزشکان ايراني ـ آلماني سخنراني کردند و تظاهر کنندگان ضمن تجمع در مقابل دفتر صدر اعظم آلمان, با فرستادن هيئتي از خانواده هاي شهداي اشرف و ليبرتي, خواستهاي خود را براي تامين حفاظت ساکنان کمپ ليبرتي, و بازگشت تمامي آنها به اشرف, طي نامه اي  تقديم خانم مرکل تقديم کردند.
خبرنگاران خبرگزاريها و راديو تلويزيونها و روزنامه هاي سراسري و برليني منجمله خبرگزاري د پ آ, تلويزيون رويترو ... به تهيه فيلم, عکس و گزارش از تظاهرات پرداختند. بلافاصله بعد از تظاهرات, خبرگزاري د پ آ (خبرگزاري رسمي آلمان) ضمن مخابره عکسي از تظاهرات نوشت: تظاهراات کنندگان رژيم(ايران) را مسئول حمله موشکي به کمپ پناهندگي در عراق مي دانند.... آنها خواستار پايان دادن به اعدام اعضاي اپوزيسيون ايران شدند.. بعد از اتمام گردهمايي آنها يک نامه بدفتر صدراعظم داده و در آن از صدراعظم مرکل (دمکرات مسيحي) خواستند که براي پناهندگان ايراني در عراق اقدام کند. گزارش خبرگزاري آلمان در ۱۴۲ رسانه ديگر منتشر گرديد.
تظاهر کنندگان شعار مي دادند:
کوبلر جنايت پيشه, حسابرسي در پيشه
آخوندجنايت مي کند کوبلر نظارت مي کند
مرکل, وستروله, براي تامين حفاظت ساکنان ليبرتي اقدام کنيد, همين الان
سرهنگ مارتين, از افسران آمريکائي حفاظت در اشرف, کريستيان سيمرمن, مدافع و فعال حقوق بشر و همچنين وکيل سرشناس آلماني, هويسلر سخنراني کردند. 
شنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۲
http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40510:2013-04-06-17-39-30&catid=21:2010-01-17-21-49-36