مريم رجوي: موشكباران پناهندگاني كه هيچ سلاح و سپر دفاعي ندارند، با هر تعريفي جنايت عليه بشريت است

   جنايت عليه بشريت عليه مجاهدان ليبرتي، آن روي سكه هزار اعدام در سال جاري است كه همه باندهاي اين رژيم در آن سهيم هستند. روحاني به عنوان رييس جمهور و رييس شوراي عالي امنيت اين رژيم در اين جنايت عليه بشريت مسئوليت مستقيم دارد. 
مريم رجوي، با درود به شهيدان و مجروحان سرفراز حمله موشكي هفتم آبان كه مظاهر بارز پايداري ستايش‌انگيز ملت ايران براي سرنگوني  فاشيسم ديني و كسب آزادي‌هستند،  گفت:  به طور رسمي و حقوقي، دولت عراق و سازمان ملل كه با امضاي يك يادداشت تفاهم از پايان سال2011 چهار سال است كمپ ليبرتي را به عنوان يك «محل موقت انتقال» تشكيل داده اند، بايد پاسخگو باشند. اما مانند شش حمام خون قبلي در اشرف و ليبرتي، عوامل رژيم ايران در حكومت عراق مسئوليت مستقيم حمله را بر عهده دارند و ايالات متحده و سازمان ملل از اين واقعيت به طور كامل مطلعند.
وي تأكيد كرد موشكباران پناهندگاني كه هيچ سلاح و سپر دفاعي ندارند، با هر تعريفي جنايت عليه بشريت است و مسئولان آن بايد به عدالت سپرده شوند. در شرايطي كه رژيم آخوندي به ناگزير از بمب اتمي يك قدم عقب نشيني كرده و با مخاصمات دروني فزاينده مواجه است، در سوريه پي در پي شكست مي خورد و سركردگان پاسداران يكي پس از ديگري به هلاكت مي رسند و در حاليكه روحيه اعتراض و مقاومت در جامعه ايران بالاتر گرفته است، خامنه‌اي براي بقاي رژيمش به شدت نيازمند چنين جنايتهايي است. اما اين رژيم از سرنگوني محتوم كه خواست مبرم مردم ايران است گريزي ندارد و شهيدان و مجروحان ليبرتي، فديه‌هاي مردم ايران در دوران سرنگوني استبداد ولايت فقيه‌اند.  ‏‏
جنايت عليه بشريت عليه مجاهدان ليبرتي، آن روي سكه هزار اعدام در سال جاري است كه همه باندهاي اين رژيم در آن سهيم هستند. روحاني به عنوان رييس جمهور و رييس شوراي عالي امنيت اين رژيم در اين جنايت عليه بشريت مسئوليت مستقيم دارد. او در روز 9 شهريور با تروريست خواندن مجاهدين و تصريح بر اينك
ه «هر كجا لازم باشد «با همه توان و امكان عليه تروريسم اقدام خواهيم كرد» براي چنين جنايتهايي زمينه سازي مي كرد.
در ماههاي اخير با حضور ‏‏ مزدوران اعزامي وزارت اطلاعات به ليبرتي، رژيم آخوندي در حال تدارك يك جنايت ديگر بود و مقاومت ايران طي دهها نامه، اطلاعيه، ملاقات و تماس تلفني به مقامهاي ‌ ملل متحد و دولت آمريكا هشدار داد.‏
خانم رجوي با ابراز تأسف از اينكه دولت آمريكا و ملل متحد تاكنون به تعهدات رسمي و مكتوب خود در قبال  ليبرتي عمل نكرده اند خواستار تضمين و تأمين امنيت ساكنان ليبرتي از سوي ملل متحد و امريكا و اقدام فوري براي خارج شدن پرونده و مديريت ليبرتي از دست افراد وابسته به رژيم ايران شد. وي افزود وقتي ليبرتي تحت كنترل قاتلان اشرفي‌هاست و مجاهدين در بنگالهاي به شدت آسيب‌پذير به سر مي‌برند و حتي تي والهاي بنگالها برده شده است و كلاهها و جليقه هاي حفاظتي ساكنان را به آنها نمي دهند، چگونه اين كمپ مي‌تواند ‏در برابر حملات موشكي كه بارها تكرار شده، در امان باشد.‏

دبيرخانه شوراي ملي  مقاومت ايران


9 آبان 1394( 31 اكتبر 2015)