نسبت به تبليغات دروغ و مسموم رژيم و ارتش سايبريش هشيار باشيم!


دليل علاقه مندي من به سايت بالاترين اخبار و گزارشات و ويدئو كليپهاي متنوع و خوبي  بود كه توسط كاربران آزاديخواه  در اين سايت منتشر مي شد و رفته رفته  داشت از اشغال ارتش سايبري  رژيم و مدافعان حفظ نظام در ميامد و جاي خود را   به  فضايي خوبي به  سمت اتحاد و همدلي و همبستگي  عليه رژيم ولايت فقيه كه موضوع و مشكل و مسئله همه مردم ايران  است و همه بر سر آن متفق القولند ميداد.
مدتي است  اين را از زبان بساري از دوستان و آشنايان و هموطناني كه از بازديدكنندگان  اين سايت هستند چه در داخل ايران با وجود سانسور و فيلترينگ و خفقان و چه در خارج از ايران مستقيم و غير مستقيم مي شنوم و فكر مي كنم بسياري از فعالين در اين شبكه با من هم نظر باشند.
آنها از بهتر  شدن فضاي اين سايت  پر بيننده روز به روز  ابراز رضايت مي كردند و مشوق من شدند كه يكي از كاربران اين سايت باشم. 

امّا به نظرم  آزادي عقيده و بيان در اينجا و فعاليت كاربراني كه اخبار مورد علاقه شان را در اختيار افكار عمومي قرارميدهند و مانع از فعاليت عوامل رژيم  تروريستي و سركوبگر جمهوري اسلامي در بين جامعه ايرانيان  بويژه در فضاي مجازي مي شوند  براي  حكومت دروغگو و دروغپرداز و دروغپرور  خامنه اي و  دم و دستگاه جاسوسي و دروغ پراكني و سانسور و سركوبش بسيار گران آمده و در شرايطي كه  با بحرانهاي لاينحل و بحران سرنگوني روبرو است و  همزمان با اعزام يكي از سركردگان و مهرهايي قديمي وزارت اطلاعات  كه از ماموران و بازجويان قديمي وزارت اطلاعات و از فرماندهان  «واحد ۴۰۰» نيروي تروريستي قدس است بر شدت دروغ پراكني و تفرقه افكني و شانتاژ  افزوده است و تلاش مي كند سياست سانسور و سركوب و اختناق را همزمان با قطع اينترنت در داخل در فضاي مجازي و اين سايت حاكم بكند.
با استقرار مجيد علوي  در اروپا به دستور خامنه اي و تشديد بحران سرنگوني و انزواي بين االمللي , ارتش سايبري رژيم نيز به شدت فعال شده و خود را سازمان داده است  تاضمن دروغ پردازي  عليه نيروهاي آزاديخواه و تفرقه افكني  و فرافكني هاي ابلهانه و گُستاخانه,    جو فضاي مجازي را مسموم و  به كنترل  و خدمت خود در آورد كه  بحران سرنگوني را لاپوشاني  كند و به راحتي براي پوش تبليغاتي اقدامات تروريستي از آن استفاده نمايد. همچنين مانع از دسترسي ايرانيان به اخبار و اطلاعاتي شود كه كاملا به زيان رژيم و به سود مردم و آزاديخواهان مي باشد.
مزدوران رژيم به دليل فعاليتهاي  خوب هموطنان آزاديخواه  كاملا منزوي بودند و به اعتراف خودشان تار و مار شده بودند و اكنون مزبوحانه و وقيحانه در تلاش هستند با شعار وزير خارجه شان مخالفين نظام در خارج را هم حول برنامه هسته اي متحد كنند و دشمن اصلي خود را به آنها نشان بدهند كه كسي جز مجاهدين نيست. پس همه در جبهه نظام و ارتش سايبريش ثبت نام و مانع از فعاليت مخالفين نظام بويژه « گروهك تروريستي منافقين» شوند!
مي بينيم جبهه متحد ارتجاع پشت « دروغ داغ روز»! صف مي كشند و بي دريغ از آن حمايت و درسايت هاي خبريشان آن را منتشر مي كنند.
آيا در خيابانهاي تهران و يا در زندانهاي جمهوري اسلامي مثل اوين و گوهردشت  و ... هم بايد همراه با لباس شخصي ها و پاسداران و بسيجي ها به شكار و شكنجه و اعدام  مخالفين نظام بويژه مجاهدين پرادخت؟!
آيا در كيهان شريعتمداري بايد عليه مجاهدين نوشت و مقالات حسين باز جو را مورد حمايت قرار داد اگر عليه مجاهدين باشد؟!
اين سوالي است كه هر ايراني آزاديخواه و ميهن پرست بايد از خود بكند و  بر ما ايرانيان بويژه ايرانيان خارج از كشور است كه اجازه ندهيم رژيم سركوبگر جمهوري اسلامي و ارتش سايبريش فضاي مجازي را از ما باز پس بگيرد, همچنانكه در قيام 88 با بازپس گيري خيابانها  و ... و استقرار نيروهاي لباس شخصي و نيروي انتظامي و پاسدار و بسيجي توانست دو باره اوضاع را به كنترل خود در آورد. 
مجيد علوي کيست؟
• مجيد علوي از ماموران و بازجويان قديمي وزارت اطلاعات  در حوزه خارج از کشور، بوده و  هشت سال در کشورهاي سودان و عربستان سعودي در لباس مامور مخفي وزارت اطلاعات ماموريت داشته است.  وي بدليل لو رفتنش از سودان اخراج ميشود و به تهران بازميگردد.
• مجيد علوي در دور وزارت، علي فلاحيان (رياست جمهوري رفسنجاني) مديرکل کشورهاي عربي معاونت خارجي وزارت اطلاعات بود. که معاونت خارجي وزارت اطلاعات در آن دوره آخوند مصطفي پور محمدي بود. يکي از مسئوليت هاي اين مديريت، در ارتباط با جهاد اسلامي فلسطين و حزب الله بود.
• با افشاي قتل هاي زنجيره اي در سال ۱۳۷۸ مصطفي پورمحمدي که در قتل ها مستقيم دست داشت بهمراه تعدادي در وزارت اطلاعات به حاشيه رفتند که تحت رياست آخوند علي اصغر حجازي دفتر ويژه خامنه اي اطلاعات موازي را شکل دادند. 
• مجيد علوي از افراد و شريک تجاري نزديک به به آخوند علي اصغر حجازي رئيس دفتر ويژه خامنه اي بوده است.
• با رياست جمهوري شدن احمدي نژاد در سال ۱۳۸۴ که وزير اطلاعاتش محسني اژه اي شد، به سفارش آخوند حجازي مجيد علوي معاون اطلاعات خارجي شد 
• احمدي نژاد در ۳ مرداد ۸۸ محسن اژه اي وزير اطلاعاتش را بدليل مخالفت او با مشائي و نحوه سرکوب قيام از کار برکنار کرد (حتي تحمل نکرد که در آخر مرداد ۸۸ بطور طبيعي که کابينه را تشکيل ميدهد وزير اطلاعات را هم عوض کند) و  مجيد علوي را در ۶ مرداد ۱۳۸۸ قائم مقام وزارت اطلاعات کرد. 
• متن حکم احمدي نژاد 
بسمه تعالي 
جناب آقاي مجيد علوي 
سلام عليکم 
با عنايت به تعهد، شايستگي و سوابق ارزنده جنابعالي به موجب اين حکم به عنوان «قائم مقام وزارت اطلاعات» منصوب مي‌شويد. 
لازم است تا تعيين وزير و اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي با نظارت بر کار معاونين و مديران وزارتخانه نسبت به تمشيت امور وزارتخانه و ارائه گزارش به اينجانب اقدام نماييد. 
اميدوارم که در عين هماهنگي و همکاري با هيات وزيران و انجام وظايف قانوني محوله در تحقق اهداف نظام اسلامي موفق و مويد باشيد. 
محمود احمدي نژاد