ليبرتي و جوي خون و بوي خون و زوزه كفتارها!

ليبرتي كمپ محل استقرار پناهندگان عضو سازمان مجاهدين خلق ايران، اصلي ترين و قويترين و سازمانيافته ترين جنبش مخالف رژيم ايران روز پنجشنبه ۸ آبان ساعت ۷:۴۰ دقیقه به وقت محلی مورد حمله موشکی قرار گرفت و در شرايطي كه سيلاب آن را فرا گرفته بود  ۸۰ موشك بر سر رزمندگاني بي سلاح و بي دفاع اما پر از جسارت و ايمان و يقين و اميدواري كه در اين كمپ محصور هستند باريد. بيشتر بخوانيد
ليبرتي را رژيم ايران با هماهنگي با مزدورانش در ارگانهاي دولت عراق موشك باران كرد و هدفش كشتار دسته جمعي و قتل عام ساكنانش بود. اما به يمن هشياري مجاهدين با پناه بردن به حداقل امكانات سنگري كه خود ساخته اند رژيم به هدفش نرسيد.
بيست و چهار نفر شهيد و شماري نيز مجروح شدند و خسارات فراواني به بار آورده و هم اكنون اين پناهندگان تحت باصطلاح حفاظت كميسارياي عالي پناهندگي ملل متحد!  با وضعيتي دشوار و بغرنج و تشديد محاصره از سوي نيروهاي عراقي مواجهه هستند. 

اين جنايت از پيش زمينه سازي شده بود و اكنون كه اتفاق افتاده است، زوزه كفتارهايي كه در ميان سيلاب و باران موشك و جوي خون، بوي خون به مشامشان رسيده است به هوا بلند شده و شكار زخمي را دوره كرده اند. خصلت كفتار همين است. 
اما در مقابل از يكسو ما با روحيه پولادين رزمند گاني روبرو هستيم كه در زير موشك باران  زبونانه و بزدلانه در عين حال تبهكارانه و جنايتكارانه دشمن خم به ابرو نمي آورند.
دستان خود را به علامت پيروزي بالا مي برند و شكست دشمن را گواهي ميدهند.
از سوي ديگر با موجي از محكوميت هاي بين المللي و ترس و وحشت رژيم از جنايتي كه مرتكب شده روبرو هستيم. عجولانه مصاحبه اي از واثق البطاط منتشر مي كند و اين موشك باران را كه نه در قد و قواره يك گروه دست ساز بلكه امكانات يك دولت با هماهنگي و همكاري هاي لازم در دولت ميزبان است را به او و گروهش كه دْم و دمبالچه خودش است مي چسباند. اما واثق البطاط هم از ترس عواقب آن اين بار از بيخ منكر ميشود كه در اين موشك باران نقشي داشته است. وي مي گويد مجاهدين را” منافق” ميداند ولي اين كار او نبوده است.
پس معلوم شد كار خود رژيم و نيروي تروريستي قدس با زمينه سازي و پوشش تبليغاتي پاسداران سياسي و ماموران و مزدوران خائن و خودفروخته اين جنايت بزدلانه و ددمنشانه را مرتكب شده است.
تا كنون هم جرات نكرده مسئوليت اين جنايت را بر عهده بگيرد. اما كيست كه نداند و بزودي از غلط كرده پشيمان خواهد شد. 
ليبرتي و مجاهدين بي سلاح و بي دفاع  اين كمپ محصور بايد خيلي براي رژيم خطرناك باشند كه دست به چنين حماقتي زده است. راستي بايد پرسيد تو كه مي گفتي اينها پايگاه ندارند و در بين مردم منفور هستند! پس چرا منبع و منشاء نگراني و كابوس شبانه روزي  برايت شده اند؟
تاثيرات رشادت و دلاوري و پاكبازي مجاهدين در سرتاسر ايران و جهان پيچيده و مي پيچد، بسيج گله اي تواب خائن و مزدور براي ليسيدن دستان خونين ارباب ره به جايي نخواهد برد و هر كس به آنها نزديك شود هر تلاشي هم براي لو ندادن خود بكند، لو رفته است. هر كس كه در باره موشك باران ليبرتي سراغ  ماموران وزارت اطلاعات رژيم مي رود، شك نكنيد دمش به رژيم وصل است. و گرنه هيچ آدم عاقلي هر مخالفتي هم با مجاهدين داشته باشد در جنايت رژيم شريك نميشود .